Beboer ? Log ind eller registrer dig her

Generalforsamlingen er pga. Coronavirus udskudt på ubestemt tid.
Vi er klar over at det er imod vores vedtægter, ikke at gennemføre generalforsamlingen inden udgangen af marts, men situationen giver ingen andre muligheder. Vi indkalder til en ny generalforsamling så snart situationen tillader det.

Til Rulkedalens grundejere

Vi indbyder grundejere i Rulkedalens Grundejerforening til ordinær generalforsamling 2020. Generalforsamlingen foregår

Onsdag den 18. marts 2020 kl. 19.00 

i Børnecenter RulkedalenGeneralforsamlingen afvikles med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2019
 3. Aflæggelse af regnskab for 2019 - se regnskabet på hjemmesiden
 4. Indkomne forslag: ingen forslag modtaget
 5. Fremlæggelse af budget 2020 og fastsættelse af kontingent – se forslag til budget 2020 på hjemmesiden
 6. Valg til bestyrelse
  1. Valg af formand – Bjørn Pedersen (RD74) modtager genvalg
  2. Valg af bestyrelsesmedlem – Preben R. Larsen (RD98) genopstiller ikke
  3. Valg af bestyrelsessuppleant – Søren Kottal (RD9) modtager genvalg
 7. Valg af revisorer
  1. Valg af revisor – Jeannette Hansen (RD22) modtager genvalg
  2. Valg af revisorsuppleant – Ulrik Hansen (RD72) modtager genvalg
 8. Eventuelt
  1. Er der interesse for afholdelse af et nyt hjertestarter-kursus?
  2. Der søges frivillige til maling af bogskabe inden sæsonåbning.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Generalforsamling afholdes onsdag d. 18/3 2020 kl. 19 i Børnehuset.

Det lykkedes at samle nok ind til en ny hjertestarter inkl. varmeskab. Den nye hjertestarter er "gratis" for grundejerforeningen, da den er et resultat af indsamlingen til Hjerteforeningen d. 28. april. På indsamlingsdagen fik vores gruppe fra Rulkedalen og Rulkehøjen i alt samlet 13.881 kr. ind. Et flot resultat.

Den nye hjertestarter er installeret hvor den gamle var, det vil sige på skuret ved børnehaven.