Beboer ? Log ind eller registrer dig her
Til Rulkedalens grundejere

Vi indbyder grundejere i Rulkedalens Grundejerforening til ordinær generalforsamling 2018.

Generalforsamlingen foregår onsdag den 7. marts 2018 kl. 19.00 i Rulkedalens Børnecenter

Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2017

3. Aflæggelse af regnskab for 2017 – regnskab vil fremgå af hjemmesiden

4. Indkomne forslag - forslag "Der genindføres containere til haveaffald 2 gange årligt. - se forslaget på den omdelte indbydelse.

5. Fremlæggelse af budget 2017 –budget 2018 vil fremgå af hjemmesiden

6. Valg til bestyrelsen
a. Valg af formand – Vivian Glasdam Sørensen (RHV4) modtager ikke genvalg
b. Valg af bestyrelsesmedlem – Preben Larsen (RD98) modtager genvalg

7. Valg af bestyrelsessuppleant - Søren Kottal (RD) modtager genvalg

8. Valg af revisorer
a. Valg af revisor – Jeanette Hansen (RD22) modtager genvalg
b. Valg af revisorsuppleant – Ulrik Hansen (RD72)

9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Vedhæftninger
Download denne fil (Budget 2018.pdf)Budget 2018.pdf[Bestyrelsens forslag til budget 2018]13 kB
Download denne fil (regnskab 2017.pdf)regnskab 2017.pdf[Aflagt regnskab for 2017]54 kB