Beboer ? Log ind eller registrer dig her

Så er referat fra generalforsamlingen 2018 delt rundt i jeres postkasser sammen med opkrævningen for 2018. Referatet er vedhæftet denne artikel.

Husk at betale jeres kontingent, så Erik (kasserer) slipper for at skulle rundt og banke på jeres dør.

 

Desværre fik vi ikke valgt en ny formand - vi er derfor uden lige nu! - men det går ikke i længden.

Hvis vi skal holde området og sørge for at det er et godt sted at bo, så er der også nogen som må give en hånd med. Formandsrollen består af, at samle bestyrelsen til 2 årlige møder og en genralforsamling - hvor resten af bestyrelsen hjælper til med det praktiske.

Herudover så kan det være opgaver såsom kontakt til kommune og andre.

Som tidligere formand kan jeg sige, at det ikke tidsmæssigt er en stor opgave.

I mine 10 år har der været nogle opgaver såsom

  • ulovligt nedgravet kabel over grundejerforeningens område - her fik vi en jurist til at hjælpe med sagen
  • kontakt til Odense Kommune vedr. grøften langs Rulkedalen
  • kontakt til Odense Kommune vedr. 90 graders svinget
  • kontakt til Odense Kommune vedr. belægningen på stamvejen
  • opkrævning af belysning, men den blev ophævet i løbet af et par år
  • kontakt med Rulkehøjens Grundejerforening og godt samarbejde til gavn for området
  • kontakt til børnehaven ift. boghusene
  • kontakt med grundejere der bliver i tvivl om forskellige forhold

 

Venlig hilsen

Vivian Glasdam Sørensen

afgået formand

 

Vedhæftninger
Download denne fil (generalforsamling referat 2018.pdf)Referat Generalforsamling 2018[Referat Generalforsamling 2018]1648 kB