Beboer ? Log ind eller registrer dig her

Vi indbyder grundejere i Rulkedalens Grundejerforening til ordinær generalforsamling 2019. Generalforsamlingen foregår

Onsdag den 27. marts 2017 kl. 19.00

i Børnecenter Rulkedalen

 

Efter generalforsamlingen afholder Verisure A/S en informationsaften med præsentation af deres sikkerhedsprodukter, spørgerunde, mulighed for at booke et gratis sikkerhedstjek og selvfølgelig et godt tilbud på deres indbrudssikkerhedsprodukter J

Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2018
 3. Aflæggelse af regnskab for 2018 - se regnskabet på hjemmesiden
 4. Indkomne forslag: ingen forslag modtaget
 5. Fremlæggelse af budget 2019 – se forslag til budget 2019 på hjemmesiden
 6. Valg til bestyrelse
  1. Valg af formand – ledig plads, 1-årig periode
  2. Valg af kasserer – Erik Larsen (RHV2) modtager genvalg
  3. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Claus Mølhede (RD112) og Bjørn Pedersen (RD74), begge modtager genvalg
  4. Valg af 1 bestyrelsessuppleant – Peter Hansen (RD22) modtager genvalg
 7. Valg af revisorer
  1. Valg af revisor – Erik Olesen (RHV10) modtager genvalg
  2. Valg af revisorsuppleant – Birgit Nielsen (RD98) modtager genvalg
 8. Eventuelt

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vedhæftninger
Download denne fil (filename-1(1).pdf)Kommentarer til regnskab 2019[ ]237 kB
Download denne fil (filename-1(2).pdf)Regnskab 2018[ ]318 kB
Download denne fil (filename-1.pdf)Budget 2019[ ]229 kB