Beboer ? Log ind eller registrer dig her

Så er referat fra generalforsamlingen 2018 delt rundt i jeres postkasser sammen med opkrævningen for 2018. Referatet er vedhæftet denne artikel.

Husk at betale jeres kontingent, så Erik (kasserer) slipper for at skulle rundt og banke på jeres dør.

 

Desværre fik vi ikke valgt en ny formand - vi er derfor uden lige nu! - men det går ikke i længden.

Hvis vi skal holde området og sørge for at det er et godt sted at bo, så er der også nogen som må give en hånd med. Formandsrollen består af, at samle bestyrelsen til 2 årlige møder og en genralforsamling - hvor resten af bestyrelsen hjælper til med det praktiske.

Herudover så kan det være opgaver såsom kontakt til kommune og andre.

Som tidligere formand kan jeg sige, at det ikke tidsmæssigt er en stor opgave.

I mine 10 år har der været nogle opgaver såsom

  • ulovligt nedgravet kabel over grundejerforeningens område - her fik vi en jurist til at hjælpe med sagen
  • kontakt til Odense Kommune vedr. grøften langs Rulkedalen
  • kontakt til Odense Kommune vedr. 90 graders svinget
  • kontakt til Odense Kommune vedr. belægningen på stamvejen
  • opkrævning af belysning, men den blev ophævet i løbet af et par år
  • kontakt med Rulkehøjens Grundejerforening og godt samarbejde til gavn for området
  • kontakt til børnehaven ift. boghusene
  • kontakt med grundejere der bliver i tvivl om forskellige forhold

 

Venlig hilsen

Vivian Glasdam Sørensen

afgået formand

 

Vedhæftninger
Download denne fil (Budget 2018.pdf)Budget 2018[Budget 2018]13 kB
Download denne fil (generalforsamling referat 2018.pdf)Referat Generalforsamling 2018[Referat Generalforsamling 2018]1648 kB
Download denne fil (regnskab 2017.pdf)Regnskab 2017[Regnskab 2017]54 kB
Til Rulkedalens grundejere

Vi indbyder grundejere i Rulkedalens Grundejerforening til ordinær generalforsamling 2018.

Generalforsamlingen foregår onsdag den 7. marts 2018 kl. 19.00 i Rulkedalens Børnecenter

Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2017

3. Aflæggelse af regnskab for 2017 – regnskab vil fremgå af hjemmesiden

4. Indkomne forslag - forslag "Der genindføres containere til haveaffald 2 gange årligt. - se forslaget på den omdelte indbydelse.

5. Fremlæggelse af budget 2017 –budget 2018 vil fremgå af hjemmesiden

6. Valg til bestyrelsen
a. Valg af formand – Vivian Glasdam Sørensen (RHV4) modtager ikke genvalg
b. Valg af bestyrelsesmedlem – Preben Larsen (RD98) modtager genvalg

7. Valg af bestyrelsessuppleant - Søren Kottal (RD) modtager genvalg

8. Valg af revisorer
a. Valg af revisor – Jeanette Hansen (RD22) modtager genvalg
b. Valg af revisorsuppleant – Ulrik Hansen (RD72)

9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Vedhæftninger
Download denne fil (Budget 2018.pdf)Budget 2018[Budget 2018]13 kB
Download denne fil (regnskab 2017.pdf)Regnskab 2017[Regnskab 2017]54 kB

Hermed referat fra generalforsamling

Husk, at indbetale 1.500 kr. i kontingent til Danske Bank reg.nr. 1551 kt.nr. 0001984012.

 

Der var efter generalforsamlingen en lille introduktion til vores hjertestarter, og hvordan man giver hjertemassage.

På billedet er Simone ved at give hjertemassage og det gik rigtig godt - tak fordi du have mod til at prøve!

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Vedhæftninger
Download denne fil (Referat fra generalforsamling 2017.pdf)Referat fra generalforsamling 2017.pdf[ ]131 kB

Generalforsamlingen afvikles kl. 19.30 i Børnecenter Rulkedalen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2016

3. Aflæggelse af regnskab 2016 - se vedhæftet fil

4. Indkomne forslag - frist 1/2 2017 - ingen indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget 2017 - se vedhæftet fil

6. Valg til bestyrelsen

    a. Valg af kassserer - Kirsten Bager (RD70) modtager ikke genvalg

    b. Valg af bestyrelsesmedlem - Bjørn Grenaa Petersen (RD74) modtager genvalg

    c. Valg af bestyrelsesmedlem - Claus Mølhede (RD112) modtager genvalg

7. Valg af bestyrelsessuppleanter

    a. Peter Hansen (RD22) modtager genvalg

8. Valg af revisor

    a. Valg af revisor - Erik Olesen (RHV10) modtager genvalg

    b. Valg af revisorsuppleant - Birgit Nielsen (RD98) modtager genvalg

9. Eventuelt

    a. Orientering om, at der i 2017 afvikles et hjertestarterkursus for beboere i området.

Efter generalforsamlingen har vi fået en tidligere redder til at komme og fortælle, hvordan vores hjertestarter ser ud, og hvordan den virker. Der er ikke tale om et kursus, men om et informativt oplæg, så I har set og hørt, hvad I skal gøre, hvis ulykken er ude.